Avukatımızdan

  • Avukatımızdan
Avukatımızdan

1982 Ankara doğumlu olan, dernek avukatımız A.Eray Korkusuz; Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, 2004 yılında iyi derece ile mezun oldu.

2006 – 2010 yılları arasında Dünya’nın önde gelen danışmanlık ve denetim firmalarından biri olan Ernst&Young İstanbul Ofisi’nde, Hukuk Bölümü’nde vergi alanında uzman avukat olarak çalıştı. Bu süre zarfında, ülkemizin önemli kuruluşlarına, Vergi Hukuku başta olmak üzere Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Yatırım Teşvik Uygulamaları konularında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verdi.

2010 yılı Mart ayından bu yana Ankara’da kendi bürosunda, sağlık kuruluşları ve hekimlerin Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile yaşadığı idari ihtilafların çözümü ile gerek hukuk ve gerekse ceza anlamında malpraktis davalarının takibi konuları başta olmak üzere, çalışmalarını ağırlıklı olarak sağlık mevzuatı üzerine sürdürmektedir.

Medikal Estetik Tıp Derneği’nin kuruluşundan bu yana, yaklaşık (9) senedir, vekilliği görevini yürütmekle birlikte, dernek üyelerine de sağlık alanında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Üyelerimize Özel