Saç Ekimi Etik ve Yasal Kurallar

  • Saç Ekimi Etik ve Yasal Kurallar
Saç Ekimi Etik ve Yasal Kurallar

Saç Ekimi Etik ve Yasal Kurallar

Saç ekiminin tüm dünyada ve ülkemizdeki tanımı kısaca şu şekildedir; “ Saç Ekimi Minimal invaviz tıbbi bir müdahaledir.

Tıbbi müdahale olması özelliğiyle doktor tarafından uygulanması zorunlu bir işlemdir.

Saç Ekimi ana hatlarıyla 4 aşamadan oluşmaktadır;

  1. Lokal Anestezi enjeksiyonu,
  2. Saç köklerinin alınması,
  3. Saç Köklerinin konulacağı kanalların açılması,
  4. Alınan köklerin, açılan kanallara konulması

Bu 4 aşamanın hemen hemen tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi etik kurallar ve yasalar ile kim tarafından yapılacağı çok açık şekilde belirtilmiştir.

6 Mayıs 2023 tarihinde Resmi gazetede 23182 sayı ile yayınlanan Saç Ekim Birimleri Hakkında Yönetmelik, daha sonra bazı maddeleri düzeltilerek tekrar yayınlanmıştır. Bu yönetmelik özelinde uygulamanın kim tarafından ve nasıl yapılacağı çerçevesi net çizilen çizilmiştir.

Saç ekim uygulamalarında ilgili yönetmeliğin 9. Maddesinde Saç Folliküllerinin toplanması ve bunların konulacağı kanalların açılması yalnızca doktorlar tarafından yapılacaktır. Hiçbir saç ekim tekniği bu yasal ve etik kurallardan farklı uygulanamaz.

Saç ekiminin son aşaması olan graftlerin kanallara yerleştirilmesi yönetmelikte adı geçen sağlık teknisyenleri tarafından çeşitli yöntemlerle yapılabilir.

Ayrıca saç ekiminde kullanılan lokal anestezik ve adrenalin miktarının oldukça yüksek olduğunu göz önüne aldığımızda bu aşamanın da hastanın tüm vital bulgularının takip edilerek yine doktor tarafından yapılaması çok önemlidir.

İlgili yönetmelikte eğer hastaya sedo-analjezi verilecekse bunun da Anestezi ve Reanimasyon uzmanı tarafından yapılması zorunluluğu  açıkça belirtilmiştir.

Tüm bu yasal ve etik değerler göz önüne alındığında doktorun yapması gereken minimal invaziv bir girişim olan saç ekiminin doktor tarafından yapılması gereken aşamaları hiçbir şekilde doktor olmayan kişilere delege edilemez.

Ülkemizde durum ise son 10 yıldır hızla yükselen sağlık turizmi hareketi ile maalesef yüzlerce klinik açılmıştır. Bunların bir kısmı tamamen yasal diğer kısmı ise merdiven altı tabir edilen yasa dışı saç ekim merkezleridir, ancak maalesef ki tüm bu kliniklerin ancak %1 veya 2 sin de saç ekimi işlemi yönetmelik ve yasalara uygun olarak yapılmaktadır. İşlemin tamamını ortamda doktor varken veya yokken sağlık teknisyenleri veya sağlıkçı bile olmayan kişiler tarafından yapılmaktadır.

Mestder olarak Saç Ekimini yasal ve etik olarak yapan, kendisi yapması gereken aşamaları delege etmeyen tüm hekimlerle birlikte yol yürüyeceğimizi ve saç ekimi ile ilgili gerek ileri eğitimlerin verilmesi, kongrelerimiz de bu konulara daha geniş yer vereceğimizi,  gerekse yasal haklarımızı savunma amacıyla bir arada hareket etmekten her zaman mutluluk  duyacağımızı bildirmek isteriz.

Mestder olarak yasal ve etik olarak yapması gereken aşamaları sağlık teknisyenlerine delege eden, işlemin tüm aşamalarını veya hekimin yapması gereken aşamalarını doktor olmayan kişilere delege eden ancak hastalara bu aşamaları kendisi yapıyormuş gibi lanse eden, sorumlusu ya da sahibi olduğu sağlık kuruluşlarında bu tip gayri yasal ve merdiven altı uygulamalara göz yuman ya da teknisyenlerin yaptığı saç ekimlerine diplomasını ve imzasını koyarak bu işlemleri kağıt üzerinde yasal hale getiren hiçbir hekim arkadaşımızla Mestder çatısı altında birlikte olmayacağımızı ve elimizden gelen tüm yasal mücadeleyi diğer Medikal Estetik Alanlarında merdiven altı estetik uygulamalarla mücadele ettiğimiz gibi sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna deklare ederiz.    

MESTER YÖNETİM KURULU 

Üyelerimize Özel