Yönetimden

  • Yönetimden
Yönetimden

Sayın Doktor,

Bu mektubun amacı, ülkemizde ruhsatlanmamış “Botulinum Toksini” etkin maddesini içeren ürünlerin temin edilerek hastalara uygulanmasının neden olacağı sonuçlar ile ilgili sizi bilgilendirmektir. Bu mektup, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Farmakovijilans ve Kontrole Tâbi Maddeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Bu mektuba www.titck.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

  • Son zamanlarda ülkemizde, ruhsatlı olan “Botulinum toksini” etkin maddesini içeren ilaçların sahtelerinin piyasada bulunduğu ve “Botulinum toksini” etkin maddesi içerdiği söylenen ruhsatlandırılmamış ürünlerin yasal tedarik zinciri dışındaki yollarla temin edildiği tespit edilmiştir.
  • Türkiye Farmakovijilans Merkezine ulaşan botulism vakalarında anlamlı bir artış mevcuttur.
  • Sahte ve/veya kaçak, ruhsatsız “Botulinum toksini” etkin maddesini içeren ürünlerin uygulanmasının hastaların sağlığı açısından telafisi zor ya da imkânsız sonuçlar doğurabileceği unutulmamalıdır. Bu ürünlerde impürite, steril olmama, içinde partikül bulundurma, kontaminasyon ve dozaj farklılığı riskleri bulunmaktadır.
  • Bu nedenle hekimler ruhsatlı ilaçlar dışında başka ürünleri kullanmamalıdır.
  • Ülkemizde ilaçların etkin ve güvenli koşullarda son kullanıcıya ulaşmasını takip etmek amacıyla ilaç ambalajlarında karekod bulunması zorunlu olup, ITS (İlaç Takip Sistemi) ile karekodlar takip edilebilmektedir. Orijinal ilaçlarda karekod her bir paket ürün için tek ve benzersiz bir sayı kombinasyonu ile oluşturulmaktadır. Sahte ürünlerde ise ruhsatlı orijinal ürünlerden kopyalanan karekodların kullanıldığı bilinmektedir. Böylece ITS sisteminde okutulduğunda, ruhsatlı orijinal ürün gibi görünen ancak aynı karekoda sahip olan birden çok sahte ürün bulunabilmektedir.
  • Ruhsatlı “Botulinum toksini” temini sadece ecza depoları/ticarethaneleri üzerinden sağlanmalıdır. Hekimler, ilgili ecza depoları/ticarethaneleri dışında başka bir firma, şahıs veya sosyal medya gibi kaynağı bilinmeyen kanallardan ürün alımı yapılmaması gerektiğinin bilincinde olmalıdır.
  • Botulinum toksini etkin maddesini içeren ilaçlar kullanılmadan önce hekimler tarafından mutlaka Kısa Ürün Bilgisi (KÜB) incelenmeli ve “Terapötik endikasyonlar”, “Pozoloji ve uygulama şekli”ne uygun olarak kullanılmalıdır.
  • Ülkemizde ruhsatlı olan botulinum toksini içeren ilaçları görmek için karekodu okutarak internet sayfamızda da yayınlanan “Ruhsatlı Ürünler Listesi”ne ulaşabilirsiniz.


Bizler, Mestder yönetimi olarak, siz sevgili medikal estetik alanda çalışan üyelerimiz için elimizden geldiğince çabalıyoruz.

Sadece eğitim planı değil, medikal estetik hekimlerinin layık oldukları legal seviyeye ulaşmak için gereken çalışmalarıda yapmaktayız.

Eğitim alanındaki müfredat programını yapılması, medikal estetikte sürekli eğitim planının düzenlenmesi, meslekteki hukuki sorunların çözülmesi ve bakanlığımızın biz medikal estetik hekimlerinin taleplerini karşılaması için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Bu amaçla kurmuş olduğumuz ve yeni kuracağımız çalışma gruplarında sizlerede ihtiyacımız var. Sizler bu gruplara girerek, fikirlerinizi ve çabalarınızı paylaşarak, hedeflerimize daha kısa sürede ulaşacağımız nettir.

Siz üyelerimizin de katkıları ile bunları başaracağımıza inanıyoruz.

Üyelerimize Özel