Medikal Estetikte Yeterlilik

  • Medikal Estetikte Yeterlilik
Medikal Estetikte Yeterlilik

Sağlık bakanlığı, çıkardığı yönetmelikle sadece 3 gruba (Deri ve Zührevi hastalıkları uzmanları, plastik cerrahi uzmanları ve medikal estetik sertifikasına sahip hekimlere) işlem yapma yetkisi tanımıştır.Sadece  3 gruba bu yetkinin verilmesinin yeterli olmadığını, yapılacak eğitim programı ile bu alanda çalışan hekimlere, genel anlamda bir düzenleme yapılacağını bekliyoruz.Gelecekte medikal estetik sertifika programının yeniden açılacağına inanmaktayız.

Mestder olarak bizler, yapmaya çalıştığımız eğitimlerle, bir medikal estetik sertifika programı, yada yeterlilik belgesi değil, sadece bir hekimin bilgi ve tecrübesini tıbbi alanda arttırarak, donanımını güçlendirmeyi hedeflemekteyiz.

Hekim arkadaşlarımızın, sadece kurs ve kongrelere katılım yaparak, sertifika alması yeterli değildir.Bu alandaki en önemli eğitim ,kadavra eğitimidir.Kişi, sağlık ve estetik alanında gelişen teknolojik gelişmeleri de takip ederek kendini geliştirmelidir.Bu konuda destek almak istediğinizde, derneğimiz sizi yönlendirerek, temel, orta ve ileri düzey eğitimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anatomiye hakim olmak, workshoplara katılmak ve derneğimizin önerdiği eğitim programından geçmek, bu alanda çalışacak hekimlerimizin tıbbi bilgisini arttıracaktır.

Üyelerimize Özel