Çalışma Grupları

  • Çalışma Grupları
Çalışma Grupları

BİLİMSEL KOMİTE

Üyelerin bilimsel çalışmalarına destek vermek amacıyla oluşturulmuştur. Ulusal ve uluslararası sunum ve poster çalışmalarını standartize ederek hazırlanmasına yardımcı olur.Üyelerin yaptığı bilimsel çalışmaları inceleyerek, onayladıktan sonra kongre ortamında yayınlanır.Bu grubun üyeleri aşağıdaki gibidir.

Başkan
Osman Baş

Üyeler

GENÇLİK KOMİSYONU

Bu komite çoğunlukla genç üyelerden oluşan, yenilikleri takip eden ve mestder grubunu büyütmek için çalışan üyelerden oluşmuştur. Genç üyelerin beklentilerini ve gelecekte, daha iyi bir medikal estetik hekimi, olmanın ihtiyaçlarını belirleyen komisyondur.
Başkan
Üyeler

EĞİTİM KOMİTESİ

Bu komite mestder üyelerine, toplantı,kurs ve workshopları planlamak için oluşturulmuştur. Bunların dışında özellikle bölgesel eğitimlere ağırlık vererek, yeni bilgi ve becerileri , üyelerine aktarmaya çalışmaktadır.
Başkan
Üyeler

HUKUK VE ETİK KOMİSYON

Bu komite derneğimizin ve üyelerimizin hukuki sorunlarına çözüm üretmek ve hekimlerin etik davranışlarını genele yaymak amacıyla oluşturulmuştur.
Başkan
Üyeler

SAÇ EKİMİ KOMİSYONU

Bu komite saç ekim merkezlerinin gidişatı ile ilgili öneriler
Başkan:Tayfun oğuzoğlu
Üyeler:

MERDİVEN ALTI MÜCADELE KOMİSYONU

Bu komite tıbbi işlem yapan ve yapmaya çalışan kişilerle mücadele etmek için oluşturulmuştur. Hepimizin bildiği gibi ,muayehane ,poliklinik, tıp merkezi ve hastane dışında saç ekimi, botoks, dolgu ve benzer enjeksiyon işlemlerinin yapılması yasaktır.Hatta mevcut yasalara göre, güzellik salonunda bunu bir doktor bile yapsa, bu durum merdiven altına girer ve cezalandırılır.
Başkan
Üyeler

Üyelerimize Özel